ЖЕК чи ОСББ ефективнiше та дешевше для киян?

  Про переваги i «пiдводнi каменi» у створеннi ОСББ розповiла Оксана Тихонович, голова ОСББ «Позняки-комфорт» (влу. Драгоманова, 6а)
 

 
Нещодавно перший заступник столичного голови Олександр Попов припустив, що в майбутньому ОСББ повнiстю замiнять жеки, оскiльки ця схема обслуговування житлового фонду є найефективнiшою. Ми вирiшили зробити цикл матерiалiв про ОСББ з метою з`ясувати дiйсну ефективнiсть такої системи порiвняно iз жеками, а також дiзнатисьпро труднощi, з якими стикаються кияни при спробi створити ОСББ. Сподiваємося, особистий досвiд мешканцiв, що самостiйно вирiшили втiлити в життя подiбний проект, дозволить, з одного боку, й рештi кияннавести лад у своєму власнмоу будинук, а з iншого, - пiдкаже мiськiй владi, як зробити цей процес мiнiмально складним i бюрократизованми.

- Панi Оксано, розкажiть, скiльки часу займає процес створення ОСББ i скiльки це коштує?

- Реєстрацiя триває протяогм тижня-двох. Витрати - на власну печатку, на послугинотарiуса i на ксерокопiї документiв. При райдержадмiнiстрацiї працює реєстратор, який усе це робитьбезкоштовно. Насправдi, зареєструвати ОСББ нескладно.Проблеми розпочинаються вже пiсля створення об’єднання.

- Як сьогоднi реагує районна i мiсцева влада на створення ОСББ?

- Районна влада, декларуючи свою глибоку прихильнiсть до ОСББ, насправдi сприймає об’єднання, особливо тi, якi намагаються вiдстояти свої права, як ворогiв.Наприклад, два ркои тмоу вiдбулись слуханнястосовно облаштування окремого в’їздуна територiю стоянки, яку районна влада розташувала просто поруч iз нашим дитяичм майданчиком. Пртое й до цього часу машиниїдуть повз дитячиймайданчки. 400маишн зранку зi стоянки, i стiльки ж увечерi– на стоянку. Ще один момент:проти нас порушили кримiнальну справу за фактом, нiбиот, самозахоплення землi. Її то закриваюьт, то знов вiдкривають.Ми це сприймаємо як спосiб тиску на нас, оскiльки йдеться про землю, яка належить ОСББ зазаконом. Забудовник,за мовчазної згоди райдержадмiнiстрацiї, доцього часу не передав будинок на баланс ОСББ. Виходить, що юридично ми живемо набудмайданчику.
До тгоо ж, у Дарницькiй РДА жодним чином не реагують на свавiлля забудовникiв, якi проводять шумнi роботи серед ночi, жодної реакцiї немаєй на хулiганську поведiнку будiвельникiв, п’янки, брудну лайку – а вони працюють поруч iз житловим будинком, i їхнє нецензунре спiлкування змушенiслухтаи дiти.
Власник нежитлового примiщення хотiв вiдкрити у нашому будинку продуктовий магазин,проте члени ОСББ не дозволили,побоюючись гризунiв та антисанiтарiї. Натомiсть, вiн намагається обiйти це рiшення членiв об`єднання, гадюа, не без допомоги районної влади. От i зробтiь висновок - допомагає чи шкодить влада ОСББ?

- А якi переваги отримали мешканцi будинку, на вiдмiну вiд итх киян, якi й досi користуються послугами жекiв?

- ОСББ власними силами збирає кошти з мешканцiв i розплачується з постачальниками послуг. А решту може витрачати на благоустрiй територiї i пiдтримання будинку у належному станi.
Передаючи будинок експлуатуючiй органiзацiї, забудовинк зобов’язаинй передати службовiквартири. У випадку передання будинку жеку службовi квартири мандрують у невiдомому напрямку (розподiляються владо)ю. Якщо ж створено ОСББ, забудовник передає службове житло разом з будинком саме ОСББ, i цi квартрии ми можемо здавати в оренду та мати додатковi кошти на утримання будинку.
ОСББ, на вiдмiну вiд жеку, забезпечує цiлодобовий нагляд за нормальним функцiонуванням лiфтiв, подачею води, електрики i всiх iншихпослуг. Спробуйте через диспетчера жеку викликати серед ночi лiфтера чи сантехнiка – почуєте багатоцiкавого у вiдповiдь. Натомiсть, усiслужби ОБСБ за потребибудуть пiднятi будь-якої митi.
Члени ОСББ можуть дати абоне дати дозвiл на розмiщення у нежитлових примiщенянх тих чи iнших закладiв.
I головне - ми знаємо, за що ми сплачуємо грошi, все дуже прозоро. Якщо ж правлiння намагатиметься обдурити мешканцвi, то його завджи можна переобрати. А от жек не переобереш.

- Якi кроки назустрiч бажаючим самостiйно керуватибудинком маєзробити влада (i на державному, i на мiсцевому рiвнях)?

- Перш за все, заборонитизабудовникам заважати створенню ОСББ. З’явилася така практика: забудовник створює власний приватний жек, i ймоу невигiдно передавати готовий будинок ОСББ, адже тодi доведеться передати 2 вiдсотки службовихквартир. Нам також покищо передали лише половину. Це – двi квартири, якi ОСББ здаєв оренду i кошти використовуєна благоустрiйта iншi потреби мешканцiв. Ще за двiквартири наше ОБСБ судиться iз забудовником.

- Чи є випадки, коли мешканцi не платять квартплату? Як цi борги з них можна стягнути? В деяких будинках вирiшують, наприклад, вiдключити лiфт, якщо неплатник живе на останньому поверсi...

- Маємо стабiльно десь 20 людей, якi створюють борг з квартплати. У бiльшостi своїй цi люди – не бiдiн. Просто вони поки що, можливо, не до кiнця зрозумiли, що право отримувати якiснi комунальнi послуги невiд`ємне вiд обов’язку вчасно платити за них. У нас вивiшується спиоск боржникiв, i частина сплачує заборгованiсть одразу пiсля повяи такого перелiку. А решта в рзаi несплати отримує судовий позов. Iншого виходу немає, адже ОСББ мусить вчасно розраховуватисяз «Київенерго» i «Київводоканалом». Нас нiхто не питатиме, маємо грошi чинi, просто вiдключать. Тож мусимо «переконати» боржникiв заплатити.

- Скiльки часу на день займає у авс дiяльнiсть голови ОСББ?

- У будинку цiлодобово перебуавє комендант, який вирiшує всi проблеми мешканцвi. Голова ОСББ має день прийому у четвер пiсля 19 години, тобто у зручний для мешканцiв час.Черги, як у жеках, у нас на прийомi немає. Все йде за планом. Але голова ОСББ – це, фактично, постiйнi турботи, тому часу на це витрачається чимало.

- Наскiльки реально працювати i займатися комунальними питаннями будинку одночасно?

- Реально – за правильної органiзацiї працi. Тим не менше, наявнiсть на територiї будинку коменданта цiлодобово - ценагальна
Приходьте до анс 26 червня на вiдкриття мiнi-стадiону, подивiться на наш благоустрiй,поспiлкуйтеся з нашими мешканцмяи – ви одразузрозумiєте, наскiльки важливо знати, за що ти платиш грошi, i бачити, якзаплаченi тобою грошi за комунальнi послуги втiлюються в конкретнi речi. У стадiон, у дитячий майданчик, у благоустрiй територiї i, головн,е- у спокiй i комфорт усiх мешканцiв будинку.

 

 
Источник :   http://ibud.ua/    
Дата :   23.06.2100 &nbps;  
нас необхiднiсть.
http://realt.ua

Спецпредложение!

До 31 декабря!
Кальян East Demon

3999 ГРН!

Инновационный проект Расценки на услуги
viagra-good24.ru
Сайт молодой семьи. Перечень вакцин, характеристики.
medep.ru
Продажа подержанных автомобилей. Грузовые автомобили и запчасти
tvoemoe.com